Ashtanga yoga Led Class

Tijdens een ‘Led Class’ wordt je door je docent door de serie asana’s van Ashtanga yoga geleid. Je oefent op het tempo dat de docent aangeeft een volgt de aanwijzingen op. Kenmerkend voor Ashtanga yoga is de vaste serie die je altijd doet. In de gewone Led Class lessen in ons rooster doen we niet de complete Primary Series, deze les is 75 minuten en de complete serie duurt ongeveer 90 minuten. We volgen in de les wel de volgorde van de serie. De ene les ligt de focus echter misschien meer op de Vinyasa, de andere les op de vooroverbuigingen en de volgende keer misschien meer op de afsluitende sequence. Soms doen we ook asana’s uit de tweede of verdere series.

Met volle en nieuwe maan is er geen Ashtanga yoga, lees hier meer.

iedere zaterdag kun je de complete Primary Series als Led Class komen doen. Deze les is 1,5 uur, genoeg tijd dus om alle asana’s te doen!